Érdekességek
2009-11-17, 08:46,
Üzenet: #261
RE: Érdekességek
Létrehoztam a topikot, az üzenőfal feletti boxban rögtön az első (de lehet hogy tévedek).
Válasz idézéssel
2009-11-20, 17:49, (Üzenet szerkesztésének időpontja: 2009-11-20, 17:50 - {2}. Szerkesztette: pukiface.)
Üzenet: #262
 
Börtönplanéta - Az EU hatalmas „megfigyelő-panopticont” tervez az „abnormális viselkedés” követésére

Az Echelon új megtestesülése hatalmas nekilendülés a börtönplanéta megteremtése irányába és a 18. századi, társadalomelmélettel foglalkozó Jeremy Bentham felfogására épül, melynek célja a rabszolgák elnyomásban tartása, írja Paul Joseph Watson. (Prison Planet 2009. szeptember 21.)
Az Európai Unió egy olyan 21. századi panopticon, azaz magyarul gigantikus felügyelőrendszer kifejlesztésén dogozik, melyet kritikusai „orwellinek”, „baljóslatúnak”, „határozottan hátborzongatónak” festenek le, és amelyik számtalan forrásból gyűjtene be, egyeztetne adatokat, beleértve a megfigyelő-kamerákat, magánszámítógépeket, az úgymond „abnormális viselkedés” kiderítésének céljából a kontinens egészén.
Tágabb értelemben mindez része egy összeurópai szövetségi rendőri erő megteremtése irányába tett lépésnek, melyben az információkat és az erőforrásokat megosztanák, mint egy központosított szervezet részeit. Úgyszintén hatalmas lépés egy európai CIA megteremtése felé, melynek feladata nem az idegen ellenségről való adatgyűjtés, hanem saját lakossága utáni kémkedés.
A Project Indect néven ismert felügyelőrendszer, a „honlapok, vitafórumok, felhasználó hálózat-csoportok, file szolgáltatók, p2p hálózatok (és) az egyéni komputer rendszerek folyamatos megfigyelése” útján való adatgyűjtést ígéri. Úgyszintén felhasználja a CCTV figyelőkamerák táplálta adatokat és más megfigyelőmódszereket a „gyanús viselkedés” modelljeinek kifejlesztésére, az emberek hangmagassága (sejtetve ezzel, hogy magánbeszélgetéseket rögzítenek majd) és a „járásmódok” elemzése által is.
Elsődleges célja „a fenyegetés és az abnormális viselkedés vagy erőszak automatikus felderítése.” Íme a szteroiddal táplált Echelon új változata, a több évtizedes, régi NSA (ez az USA-beli Nemzetbiztonsági Ügynökség, egy még a CIA-nál is nagyobb hatalmú állami kémszervezet) programnak, - amely évek óta szaglászik az állampolgárok után -, modernizált s kibővített a 21. század elején megkövetelt technológiai alkalmazhatóságnak megfelelően. 1999-ben az ausztrál kormány beismerte, hogy, szövetségben az USA-val és Angliával, részt vesznek egy NSA igazgatta globális lehallgató és megfigyelő hálózatban, amely állítólag képes le hallgatni „minden nemzetközi telefonhívást, faxot, e-mailt vagy rádió üzenetet” a Földön.
[Kép: balla03.JPG]
NSA főhadiszállás Amerika Maryland államában, Fort Mead-ben. Innen hallgatják le a telefonbeszélgetéseket, követik az e-maileket és a kapcsolattartás más médiumait

(Az Echelon története a háború utánig nyúlik vissza. Az Indexen 2001. máj. 28-án írja erről Rádi Gábor, „Európa saját Echelont szeretne” alcím alatt: „Az Echelon egy 1947-es titkos angolszász megállapodásnak része, amely az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között jött létre, hogy kialakítsanak egy olyan világméretű kémhálózatot, amely a legteljesebb megfigyelésre alkalmas, megosszák a telepítéséhez szükséges költségeket és technológiákat, és természetesen az adatokat is.
[Kép: balla04.JPG]
Echelon megfigyelőállomás az angliai Menwith Hill-ben

A megállapodáshoz később csatlakozott Kanada, Ausztrália és Új-Zéland.” Egy 2000-ben felállított EU- vizsgálóbizottság arra a kérdésre keresett választ, hogy „létezik-e egy angolszász államok szövetsége által működtetett elektronikus kémhálózat” és ha igen, használható-e ipari kémkedésre? A válasz megerősítette, hogy létezik „egy valószínűleg Echelon névre hallgató kémrendszer a kereskedelmi és magánjellegű kommunikáció megfigyelésére Kanada, Ausztrália és Új-Zéland közreműködésével… Az EU-bizottság jelentése végén, meglepő módon azt javasolja, hogy bár polgáraik adatainak biztonsága mindenek előtt való, az Uniónak szüksége lenne egy Echelon-képességű megfigyelőrendszerre.” – a fordító kiegészítése.)
A Project Indect mindössze egy újjászületett változata ugyanennek a gigantikus megfigyelőrendszernek. A „Nyitott Európa” elemző Stephen Booth úgy jellemezte a projectet, mint ami „orwelli” s „a magánélet nagyfokú megsértése”, hozzáfűzve, hogy az európai polgárok adója finanszírozza a programot, ami mindannyiukat bűnösként kezeli, míg be nem bizonyították ártatlanságukat. „Az egyének megfigyelése helyett a lakosság egészének profilírozása baljóslatú lépés bármely társadalomban” - tette hozzá Shami Chakrabarti, a Liberty emberjogi csoport igazgatója. „Már nemzeti szinten is meglehetősen veszélyes, de egész Európára kiterjedően az elképzelés határozottan hátborzongató” - mondta.
A Project Indect óriási lépés azon tervezet irányába, hogy egy mammut megfigyelőkarámot hozzanak létre, amelybe az egész bolygó lakosságát bebörtönöznék. A megvalósításra használt módszerek technológiailag fejlett visszautalások a társadalom-teoretikus Jeremy Bentham 1785-ben közzétett panopticon elképzelésére, egy különleges módon megépített börtönépületre, amelynek tervezése „megengedi a megfigyelőnek, hogy megfigyeljen (-opticon) valamennyi (pan-) rabot, anélkül, hogy azok képesek lennének megmondani, hogy megfigyelik-e őket, s ezáltal megteremtve azt, amit egy építész a ’láthatatlan mindentudás érzetének’ hívott.”
Bentham úgy jellemezte a panopticont, mint „az értelem, értelem feletti hatalma megszerzésének új módszerét, mindeddig példa nélkül álló fokon.” Az elképzelés, hogy az egyén nem tudja, mikor áll megfigyelés alatt a hatóságok által, kulcsszereppel bír a végső cél elérésében: a lakosságot az állandó alávetettség, aggodalom és félelem állapotában tartani, ami saját viselkedése megrendszabályozására készteti.
A Dániai Emberjogi Intézet kutatója, Peter Scharf szerint a panopticon feladata az volt, hogy előmozdítsa az egyénben „az állandó megfigyelés által kiprovokált önellenőrzést”. Az elképzelést végül is felhasználták sok, ma is létező, kör alakú mintára (podular) épített börtön esetében, melyek maximalizálják az őrök által felvigyázni tudott rabok számát is. A tény, hogy ma a hatalmon levők társadalmi börtönöket építenek mindenütt körénk, az ellenőrzésnek ugyanazokat az alapvető módszereit használva, elegendő okot szolgáltathat ahhoz, hogy végigfusson a hideg rajtunk, s hogy újból emlékeztessen bennünket: a szabadság csak mítosz.
Ennek semmi köze sincs a bűnözők elfogásához – mint azt a legutóbbi angliai statisztikai adatok bizonyították, a CCTV kameráknak gyakorlatilag semmi hatásuk nincs a bűnözésre. Az egész csak arról szól, hogy tudassák a rabszolgákkal, kik az uraik, az egész egy pszichológiai elmejáték, azzal a céllal megalkotva, hogy egyértelművé tegyék, s megerősítsék az állam és az egyén közötti úr-szolga viszony tudatát.
A végjáték arra megy ki, hogy meggyőzze az egyént, hogy szabadságjogainak nyilvános kiélése, bármiféle tiltakozásban való részvétel vagy csupán az őt körülvevő hatalmi viszonyok megkérdőjelezése: „gyanús” tevékenység, ami káros a társadalomra, és hogy negatív következményekkel számolhat bármely rabszolga, aki ki mer lépni ebből a láthatatlan, de az elnyomást megtestesítő börtöncellából.
(Ford.: Balla)
(Forrás: http://www.prisonplanet.com/eu-plans-mas...avior.html )

ennyi megtörtént..
Válasz idézéssel
2009-11-20, 19:22,
Üzenet: #263
RE: Érdekességek
...és még amikről nem tudunk...!

"Aki alkalmazkodik, él, az élet akármilyen koszos, a javakat eléri, ha rossz lelkiismerettel is, a többivel együtt van. Aki nem alkalmazkodik, akár undorból, akár más okból, a közösségből ki van zárva, absztrakt dialógusban, csak mint ellenfél és vádló.
Aki behódol, az alkalmazkodásban lényét feladja és végül elveszti. Aki nem hódol be, lényét megtartja, de nem tud vele mit kezdeni, mert egyedül áll.
Valaki vagy él, és az élet ára a beszennyeződés, vagy nem akar beszennyeződni, de akkor az életről kénytelen lemondani.
Ez a direkt morál és a rossz lelkiismeret.
Lemérhetetlen a távolság a rossz lelkiismeret és a direkt morál között.
A rossz lelkiismeret a világ bitorlásában él.
A direkt morál az igazságtól való elhagyatottságban él."
Válasz idézéssel
2009-11-20, 21:24, (Üzenet szerkesztésének időpontja: 2009-11-20, 21:24 - {2}. Szerkesztette: IEm.)
Üzenet: #264
 
Mozgókép-tetoválás selyemből és szilíciumból

Akár bőr alá ültetett tévéképernyőként is működhet a jövőben amerikai kutatók új találmánya, a fotonikus tetoválás. A kijelzőt közvetlenül az idegrendszerre kötik rá, így vizuális adatokat adhat például a viselője vércukorszintjéről.

Három amerikai egyetem (University of Pennsylvania, University of Illinois és Tufts University) közös fejlesztéséről számol be az MIT Technology Review szakfolyóirat: a kutatók új, selyem és szilícium alapokra épülő hibrid félvezető technológiával dolgozó, bőr alá ültethető, az idegrendszer által vezérelt kijelzőkön dolgoznak. A technológiát, amivel egyelőre egereken kísérleteznek, a Philips karolta fel, ők fotonikus tetoválásnak nevezik.

A bőr alá ültetett, 250 nanométer vastag filmen helyezkedik el az a különleges, selyemalapú anyagba ültetett áramkör, fénykibocsátó diódákkal, ami képes a színét változtatni, és ezzel a bőrön átütő tetoválásként megjelenni, ami mozoghat, animációkat játszhat le, kicsit bonyolultabb vezérléssel akár adatokat is közölhet (például a tetoválást viselő vércukorszintjét, vagy más fontos élettani jellemzőjének aktuális állapotát mutathatja). A következő generáció pedig a karunkra tetovált tévé- vagy PDA-képernyőt is hozhat.

A kutatók most azon dolgoznak, hogy az áramköröket összekössék az idegrendszerrel, így a kijelzőnket később akár gondolattal is irányíthatjuk, de a technológia művégtagok precíz mozgatásában is sokat segíthet. A neurosebészeti projekt, amiből a technológia kifejlődött, eredetileg az epilepszia kezelésével foglalkozott, olyan testbe ültethető szerkezeteken dolgoztak, amelyek az epilepsziások életét könnyítik meg. Eközben jöttek rá, hogy a selymet nem löki ki a szervezet, és nem is bomlik le, így a felhasználásával az áramköröket nem kell tokokba zárni beültetés előtt, így hajlékony, és az eddigieknél kisebb és sokkal kevésbé sérülékeny implantátumok készíthetők.

Videó : http://link.live.philips.com/services/pl...5240201001

forrás : index.hu
Válasz idézéssel
2009-11-22, 07:58,
Üzenet: #265
RE: Érdekességek
http://soundcloud.com/cseremarton/kicsi-...l-szafarin

sobek cimbim uj mixeBig Grin
nagyon mokasWink
Válasz idézéssel
2009-11-26, 10:17,
Üzenet: #266
RE: Érdekességek
http://www.eumet.hu/radar_helymeghatarozas/radar.html
Válasz idézéssel
2009-11-26, 10:33,
Üzenet: #267
RE: Érdekességek
puki elvtárs!ebben most mi az érdekeség?az hogy ez a radartérkép hasznavehetetlen?Big Grin
Válasz idézéssel
2009-11-26, 10:36,
Üzenet: #268
RE: Érdekességek
a koordinatakSmile tud sima eov-ban szamolni
pl ezis, vegulis ezt hasznaltam felSmile
https://www.mepar.hu/telepules_patch.php
https://www.mepar.hu
Válasz idézéssel
2009-11-26, 10:49,
Üzenet: #269
RE: Érdekességek
Megfigyelem saját magam! yes
Válasz idézéssel
2009-11-27, 07:43, (Üzenet szerkesztésének időpontja: 2009-11-27, 15:18 - {2}. Szerkesztette: laccas.)
Üzenet: #270
 
Az igazi tehetség, LIVE-ben Smile

Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:

KapcsolatFL Studio HungaryVissza a lap tetejéreVissza a tartalomhozMobile VersionRSS Hírforrás